Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

MOGIŁA PRADZIADA

mogila

 

 

MOTOCYKLOWY RAJD „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”

Motocyklowy Rajd „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” nie jest typową wyprawą motocyklową. Jest połączeniem trudu związanego z długim podróżowaniem oraz ciężkiej fizycznej pracy przy odnawianiu zapomnianych polskich nekropolii. Motocykliści poważnie myślący o uczestniczeniu w Rajdzie muszą być przygotowani na niełatwą pracę w trudnych warunkach oraz cechować się odpornością psycho-fizyczną.

Rajd uczestniczy w wielkiej społecznej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, która to już od wielu lat skierowana jest na przywracanie dawnego blasku cmentarzom pozostawionym na Kresach Rzeczpospolitej. W akcji uczestniczy młodzież, która poprzez bezinteresowną pracę poznaje historię swojej ojczyzny oraz otrzymuje prawdziwą lekcję patriotyzmu w imię słów C.K. Norwida „OJCZYZNA TO ZIEMIA I GROBY, NARODY - KTÓRE TRACĄ PAMIĘĆ TRACĄ ŻYCIE”.

W akcji odbywającej się w 2012 roku uczestniczyło blisko 350 młodych osób, pracujących na 31 nekropoliach oraz grupa 14 motocyklistów - uczestników
I Motocyklowego Rajdu „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” pracująca na cmentarzu w Kołodnie oraz Sieniawie k. Zbaraża. W  2013 r.  akcja przygotowywana jest dla 600 uczniów dla który została przewidziana praca na 50 nekropoliach.