Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

"PONARY-PAMIĘTAMY"

Rajd "Ponary - Pamiętamy" jest kolejną inicjatywą, po Zlocie w Hucie Pieniackiej, która pozwala towarzyszyć uczestnikom Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego na części ich szlaku. W zależności od trasy zaczynamy z Rajdem bądź wyjeżdżamy mu na spotkanie. Rokrocznie Rajd Katyński przybywa do PONAR, podwileńskiej miejscowości wypoczynkowej - miejsca straszliwej kaźni mieszkańców Wileńszczyzny dokonanej przez Litwinów w okresie okupacji niemieckiej (Historia Ponar).