Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

KOMITET HONOROWY

W Komitecie Honorowym

Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

są znamienite osobistości

oddane Polsce i jej sprawom,

oraz wspierające i promujące naszą inicjatywę.

W tym zacnym gronie zasiadają:

 

ks. płk Sławomir Żarski

 

gen. bryg. SP Dominik Tracz

Komendant Główny Straży Granicznej

 

nadinsp. Marek Działoszyński

Komendant Główny Policji

 

gen. dr Wiesław Grudziński,

Dowódca Garnizonu Warszawa Wojska Polskiego

 

Państwo

Zofia Pilecka-Optułowicz i Andrzej Pilecki

dzieci Rotmistrza Witolda Pileckiego

 

Pan

Krzysztof Jaraczewski

wnuk Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

  

Odeszli na Wieczną Wartę:

 

ŚP.

Ksiądz Prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski

Rotmistrz, Ułan z Grudziądza

były więzień Kozielska

Kapelan Rodzin Katyńskich

i Pomordowanych na Wschodzie

Nasz Patron

zmarł 8 października 2007 roku

 

ŚP.

Jego Eminencja

Ksiądz Józef Kardynał Glemp

Prymas Polski

Wielki Przyjaciel Rajdu Katyńskiego

zmarł 23 stycznia 2013 roku

 

10 kwietnia 2010 roku

w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem

zginęło 5 członków Komitetu Honorowego

Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński 

ŚP.

 

Pan Ryszard Kaczorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

gen. Franciszek Gągor

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 

minister Janusz Krupski

Prezes Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

prof. Janusz Kurtyka

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

 

marszałek Maciej Płażyński

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"