KONTO/KONTA

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, z siedzibą:

ul. Domaniewska 22/lok. U-6, 02-672 Warszawa, dysponuje następującymi rachunkami bankowymi.: 

BANK PBS CIECHANÓW, SWIFT KOD (BIC): GBWCPLPP

DAROWIZNY

07 8213 0008 2010 0900 6766 0001

SKŁADKI

77 8213 0008 2010 0900 6766 0002

RAJD KATYŃSKI

50 8213 0008 2010 0900 6766 0003

USD

23 8213 0008 2010 0900 6766 0004

BIC (SWIFT CODE): GBWCPLPP

EURO

93 8213 0008 2010 0900 6766 0005

BIC (SWIFT CODE): GBWCPLPP