Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

RAJD KATYŃSKI V

Trasa V Rajdu Katyńskiego to 17 dni (26 sierpnia - 11 września), w trakcie których pokonano w sumie 5500 km: Warszawa - Sokółka - Mińsk - Katyń - Kursk - Charków - Kijów - Odessa - Winnica - Kamieniec Podolski - Jazłowiec - Lwów - Warszawa. Komandorem trasy był pan Jarosław Galarski.

26 sierpnia Stara Iwiczna. Po południu zbieramy się u księdza Andrzeja Kwaśnika, tam rozstawiamy namioty. O godzinie 18:00 kolacja i odprawa.

27 sierpnia Warszawa - Sokółka (250 km). O godz. 10:00 uroczystość rozpoczęcia IV Rajdu Katyńskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza organizuje Policja. O godz. 11:00 rozpoczęcie rajdu. Jesteśmy gośćmi miasta Sokółka, uroczyste przywitanie ok. godz. 16:00 na pl. Kościuszki. Ognisko z władzami miasta.

28 sierpnia Sokółka - Grodno - Lida - Mińsk (350 km). Przekroczenie granicy polsko - białoruskiej w Kuźnicy ok. godz. 8:00. Złożenie wieńców pod pomnikiem katyńskim na cmentarzu w Grodnie i pomnikiem lotników w Lidzie. Spotkania z Polakami Grodna i Lidy, wręczenie pamiątkowych plakietek Kombatantom. Spotkanie z motocyklistami z Mińska.

29 sierpnia Mińsk - Kuropaty - Katyń (340 km). Wizyta w Kuropatach i złożenie wieńców. Przekroczenie granicy białorusko - rosyjskiej w Krasnoje ok. godz. 15:00 Nabożeństwo na Cmentarzu Wojennym, złożenie wieńców.

30 sierpnia Katyń. Wizyta w sierocińcu rosyjskim. Spotkanie z Polakami z Domu Polskiego. Ognisko z motocyklistami smoleńskimi.

31 sierpnia Katyń - Kursk (518 km).

1 września
Kursk - Charków (250 km). Przekroczenie granicy rosyjsko - ukraińskiej na drodze E105, ok. godz. 12:00. Złożenie wieńców na Cmentarzu Wojennym i cmentarzu prawosławnym, nabożeństwo. Ognisko z motocyklistami Charkowa.

2 września Charków - Kijów (480 km).

3 września Kijów. Bykownia, cmentarz Bajkowy i cmentarz Komunalny - złożenie wieńców na grobach polskich żołnierzy.

4 września Kijów - Targowica - Biała Cerkiew - Odessa (487 km).

5 września Odessa. Złożenie ziemi z polskich cmentarzy w Kaplicy Katyńskiej w Odessie.

6 września Odessa - Mikołajew (109 km).Spotkania z Polakami i z ukraińskimi motocyklistami.

7 września Mikołajew - Winnica (440 km).

8 września Winnica - Bar - Kamieniec Podolski - Jazłowiec (300 km). Bar - złożenie wieńca na cmentarzy żołnierzy z 1920 roku. Wizyta w Domu Polskim.

9 września Jazłowiec - okolice - polskimi śladami.

10 września Jazłowiec - Lwów (200 km). Złożenie wieńców na Cmentarzu Orląt, grobie Marii Konopniockiej i pod pomnikiem Adama Mickiewicza.

11 września Lwów - Warszawa (390 km). Przekroczenie granicy ukraińsko - polskiej w Rawie Ruskiej, motocykliści którzy mieszkają na południu Polski, przekroczą granicę w miejscowości Krakovec.

V RK